შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
chou.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

NS მისამართები:

bruce.ns.cloudflare.com

liv.ns.cloudflare.comრეგისტრატორი:

GlobalR

რეგისტრაციის თარიღი: 21.11.2018

გათიშვის თარიღი: 22.11.2019


chou.com.ge
chou.edu.ge
chou.org.ge
chou.net.ge
chou.pvt.ge
chou.school.ge
*.com.ge (generic) - მხოლოდ კომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის