შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
kristinesa.ge
თავისუფალია 30₾
ყიდვა

რეგისტრაციის პროცესის დაწყებამდე აუცილებელია:
  • შეამოწმოთ თავისუფალია თუ არა სასურველი დომენის სახელი
  • დაუკავშირდეთ თქვენს ჰოსტინგ პროვაიდერს და მიიღოთ მისგან NS მისამართები

kristinesa.com.ge
kristinesa.edu.ge
kristinesa.org.ge
kristinesa.net.ge
kristinesa.pvt.ge
kristinesa.school.ge
*.com.ge (generic) - მხოლოდ კომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის