შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
arxi.ge
თავისუფალია 40₾
ყიდვა

რეგისტრაციის პროცესის დაწყებამდე აუცილებელია:
  • შეამოწმოთ თავისუფალია თუ არა სასურველი დომენის სახელი
  • დაუკავშირდეთ თქვენს ჰოსტინგ პროვაიდერს და მიიღოთ მისგან NS მისამართები

arxi.com.ge
arxi.edu.ge
arxi.org.ge
arxi.net.ge
arxi.pvt.ge
arxi.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის