შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
arxi.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

მფლობელი:

sabir kiarimovi Registrant Email: sabir.kiarimovi1996@gmail.com

NS მისამართები:

ns1.proserv.ge

ns2.proserv.geრეგისტრატორი:

proservice ltd


arxi.com.ge
arxi.edu.ge
arxi.org.ge
arxi.net.ge
arxi.pvt.ge
arxi.school.ge
*.com.ge (generic) - მხოლოდ კომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის