შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
gadacema.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

მფლობელი:

sabir qiarimovi Registrant Email: contact@lolo.ge

NS მისამართები:

ns1.proserv.ge

ns2.proserv.geრეგისტრატორი:

proservice ltd


gadacema.com.ge
gadacema.edu.ge
gadacema.org.ge
gadacema.net.ge
gadacema.pvt.ge
gadacema.school.ge
*.com.ge (generic) - მხოლოდ კომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის