შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
geomediapress.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

მფლობელი:

i.m. eTer baladze

ადმინისტრატორი:

eter_baladze@mail.ru

ტექნიკური პირი:

eter_baladze@mail.ru

NS მისამართები:

ns1.cpanel.ge

ns2.cpanel.geრეგისტრატორი:

CLOUD9

რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2016

გათიშვის თარიღი: 05.08.2022


geomediapress.com.ge
geomediapress.edu.ge
geomediapress.org.ge
geomediapress.net.ge
geomediapress.pvt.ge
geomediapress.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის