შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
hotnews.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

NS მისამართები:

ns1.hosting.magticom.ge

ns2.hosting.magticom.geრეგისტრატორი:

registrator.ge

რეგისტრაციის თარიღი: 06.07.2017

გათიშვის თარიღი: 07.07.2025


hotnews.com.ge
hotnews.edu.ge
hotnews.org.ge
hotnews.net.ge
hotnews.pvt.ge
hotnews.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის