შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
itar.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

NS მისამართები:

ns1.dns-parking.com

ns2.dns-parking.comრეგისტრატორი:

registrator.ge

რეგისტრაციის თარიღი: 27.10.2018

გათიშვის თარიღი: 28.10.2023


itar.com.ge
itar.edu.ge
itar.org.ge
itar.net.ge
itar.pvt.ge
itar.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის