შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
mediapress.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

NS მისამართები:

ns1.proserv.ge

ns2.proserv.geრეგისტრატორი:

CLOUD9

რეგისტრაციის თარიღი: 23.08.2016

გათიშვის თარიღი: 24.08.2022


mediapress.com.ge
mediapress.edu.ge
mediapress.org.ge
mediapress.net.ge
mediapress.pvt.ge
mediapress.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის