შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
presa.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

მფლობელი:

Droni.ge, Ltd

ადმინისტრატორი:

info@presa.ge

ტექნიკური პირი:

info@presa.ge

NS მისამართები:

lana.ns.cloudflare.com

jason.ns.cloudflare.comრეგისტრატორი:

CLOUD9

რეგისტრაციის თარიღი: 21.11.2012

გათიშვის თარიღი: 22.11.2022


presa.com.ge
presa.edu.ge
presa.org.ge
presa.net.ge
presa.pvt.ge
presa.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის