შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
publishers.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

მფლობელი:

koba vasadze Registrant Email: vasadzenini777@gmail.com

NS მისამართები:

ns1.serv.ge

ns2.serv.geრეგისტრატორი:

proservice ltd

რეგისტრაციის თარიღი: 16.08.2020

გათიშვის თარიღი: 17.08.2022


publishers.com.ge
publishers.edu.ge
publishers.org.ge
publishers.net.ge
publishers.pvt.ge
publishers.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის