შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
tvalsazrisi.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

NS მისამართები:

cdns1.main-hosting.eu

cdns2.main-hosting.euრეგისტრატორი:

NAMESPACE.GE

რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.2019

გათიშვის თარიღი: 01.05.2025


tvalsazrisi.com.ge
tvalsazrisi.edu.ge
tvalsazrisi.org.ge
tvalsazrisi.net.ge
tvalsazrisi.pvt.ge
tvalsazrisi.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის