შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
videosport.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

მფლობელი:

Barcamania LLC

ადმინისტრატორი:

hellobarcamania@gmail.com

ტექნიკური პირი:

hellobarcamania@gmail.com

NS მისამართები:

ns1.ge

ns2.geრეგისტრატორი:

namespace.ge

რეგისტრაციის თარიღი: 28.11.2018

გათიშვის თარიღი: 29.11.2022


videosport.com.ge
videosport.edu.ge
videosport.org.ge
videosport.net.ge
videosport.pvt.ge
videosport.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის