შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
wnews.ge.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

მფლობელი:

shps "vvvv.ge"

ტექნიკური პირი:

raariinfo@gmail.com Admin Name: giorgi kheTaguri Admin Email: raariinfo@gmail.com

NS მისამართები:

ns1.proserv.ge

ns2.proserv.geრეგისტრატორი:

proservice ltd

რეგისტრაციის თარიღი: 06.11.2019

გათიშვის თარიღი: 07.11.2021


wnews.com.ge
wnews.edu.ge
wnews.org.ge
wnews.net.ge
wnews.pvt.ge
wnews.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის