შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
zneoba.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

NS მისამართები:

ns2.cpanel.ge

ns1.cpanel.geრეგისტრატორი:

CLOUD9

რეგისტრაციის თარიღი: 17.12.2015

გათიშვის თარიღი: 18.12.2022


zneoba.com.ge
zneoba.edu.ge
zneoba.org.ge
zneoba.net.ge
zneoba.pvt.ge
zneoba.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის